Little hints - privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik ("Politik") beskriver, hvordan de personligt identificerbare oplysninger ("Personlige oplysninger"), du kan give i mobilapplikationen "litle hints" indsamles, beskyttes og bruges. Det beskriver også de valg, der er tilgængelige for dig vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger, og hvordan du kan få adgang til og opdatere disse oplysninger. Denne politik er en juridisk bindende aftale mellem dig ("Bruger", "dig" eller "din") og denne mobilapplikationsudvikler ("Operatør", "vi", "os" eller "vores"). Ved at få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne politik. Denne politik gælder ikke for praksis for virksomheder, som vi ikke ejer eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner, som vi ikke ansætter eller administrerer.

Automatisk opsamlet information

Når du bruger mobilapplikationen, registrerer vores servere automatisk oplysninger, som din enhed sender. Disse data kan omfatte oplysninger såsom din enheds IP-adresse og placering, enhedsnavn og version, operativsystemtype og version, sprogindstillinger, oplysninger, du søger efter i mobilapplikationen, adgangstider, datoer og anden statistik.

Oplysninger, der indsamles automatisk, bruges kun til at identificere potentielle tilfælde af misbrug og etablere statistiske oplysninger om brugen af ​​mobilapplikationen og -tjenesterne. Disse statistiske oplysninger aggregeres ellers ikke på en sådan måde, der identificerer en bestemt bruger af systemet.

Indsamling af personlige oplysninger

Du kan få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne uden at fortælle os, hvem du er eller afsløre nogen oplysninger, hvormed nogen kan identificere dig som en bestemt, identificerbar person. Det er nødvendigt for os at bruge geolokaliseringsdata (bredde og længdegrad) for den mobile enhed, for at kunne give dig hints fra din umiddelbare nærhed. Vi benytter både gelolokaliseringsdata når app'en er i fokus og i baggrunden. Vi genererer derudover en unik nøgle i din app (kan ses i Applikationen på siden "Om" under "Dit enhedsid") som er den eneste identification vi har af denne enhed. Dine oplysninger aggregeres ellers ikke på en måde, der identificerer en bestemt bruger af systemet.

Brug og behandling af indsamlede oplysninger

For at gøre mobilapplikationen tilgængelige for dig eller for at opfylde en juridisk forpligtelse er vi nødt til at indsamle og bruge visse personlige oplysninger. Hvis du ikke giver de oplysninger, vi beder om, kan vi muligvis ikke give dig de ønskede produkter eller tjenester. Enhver af de oplysninger, vi indsamler fra dig, kan bruges til følgende formål:

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer og bruger dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler, medmindre en længere opbevaringsperiode er krævet eller tilladt ved lov. Vi kan bruge alle aggregerede data, der stammer fra eller inkorporerer dine personlige oplysninger, efter at du har opdateret eller slettet det, men ikke på en måde, der identificerer dig personligt. Når opbevaringsperioden udløber, slettes personlige oplysninger. Derfor kan retten til adgang, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke håndhæves efter udløbet af opbevaringsperioden.

GDPR

Du ejer de fulde rettigheder over dine data! Vi ønsker ikke at vide noget om dig som person, vi kender kun dit enhedsid. Vi kan ikke slå dig op på baggrund af din position, dit navn, din email eller andet. Du har til enhver tid ret til at få udleveret de data vi har om din enhed, ændre i de data vi har eller slette i dem - kontakt os på mail herfor. Hvis du ønsker at gøre det umuligt at linke din enhed til data i vores system, kan du blot afinstallere din app da dit enhedsid så vil forsvinde og være umuligt at genskabe.

Overførsel af information

Afhængigt af din placering kan dataoverførsler involvere overførsel og lagring af dine oplysninger i et andet land end dit eget. Du har ret til at lære om det juridiske grundlag for overførsel af information til et land uden for EU eller til enhver international organisation, der er underlagt international folkeret eller oprettet af to eller flere lande, såsom FN, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der træffes af os for at beskytte dine oplysninger. Hvis en sådan overførsel finder sted, kan du finde ud af mere ved at tjekke de relevante sektioner i denne politik eller forhøre os ved hjælp af oplysningerne i kontaktafsnittet.

Links til andre ressourcer

Mobilapplikationen og -tjenesterne indeholder links til andre ressourcer, som ikke ejes eller kontrolleres af os. Vær opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for fortrolighedspraksis for sådanne andre ressourcer eller tredjeparter. Vi opfordrer dig til at være opmærksom, når du forlader mobilapplikationen og -tjenesterne, og at læse fortrolighedserklæringerne for hver eneste ressource, der kan indsamle personlige oplysninger.

Informationssikkerhed

Vi beskytter de oplysninger, du giver på servere i et kontrolleret, sikkert miljø, beskyttet mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Vi opretholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger i et forsøg på at beskytte mod uautoriseret adgang, brug, ændring og videregivelse af personlige oplysninger under dens kontrol og opbevaring. Dog kan der ikke garanteres nogen datatransmission over Internettet eller det trådløse netværk. Derfor, mens vi stræber efter at beskytte dine personlige oplysninger, anerkender du, at (i) der er sikkerheds- og privatlivsbegrænsninger på Internettet, som er uden for vores kontrol; (ii) sikkerhed, integritet og privatliv for enhver information og data, der udveksles mellem dig og den mobile applikation og tjenester, kan ikke garanteres; og (iii) sådanne oplysninger og data kan ses eller manipuleres med under transport af en tredjepart trods den bedste indsats.

Databrud

I tilfælde af at vi bliver opmærksomme på, at sikkerheden ved mobilapplikationen og -tjenesterne er blevet kompromitteret, eller brugernes personlige oplysninger er blevet videregivet til ikke-relaterede tredjeparter som et resultat af ekstern aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedsangreb eller svindel, forbeholder vi os retten til at træffe rimeligt passende foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, efterforskning og rapportering samt anmeldelse til og samarbejde med retshåndhævende myndigheder. I tilfælde af et databrud, vil vi gøre en rimelig indsats for at underrette berørte personer, hvis vi mener, at der er en rimelig risiko for skade for brugeren som følge af overtrædelsen, eller hvis lovgivning på anden måde kræver meddelelse. Når vi gør det, sender vi en meddelelse i mobilapplikationen.

Ændringer og forbedringer

Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik eller dens vilkår i forbindelse med mobilapplikationen og -tjenesterne fra tid til anden efter vores skøn og vil underrette dig om væsentlige ændringer i den måde, hvorpå vi behandler personlige oplysninger. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Vi kan også give dig besked på andre måder efter vores skøn, f.eks. Gennem beskeder i app'en. Enhver opdateret version af denne politik træder i kraft straks efter offentliggørelsen af den reviderede politik, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af mobilapplikationen og -tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede politik (eller en anden handling, der er specificeret på det tidspunkt) vil udgøre dit samtykke til disse ændringer. Vi vil dog ikke, uden dit samtykke, bruge dine personlige oplysninger på en måde, der er væsentligt anderledes end det, der blev anført på det tidspunkt, hvor dine personlige oplysninger blev indsamlet.

Accept

Du anerkender, at du har læst denne politik og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne accepterer du at være bundet af denne politik. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne politik, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge mobilapplikationen og -tjenesterne.

Kontakt os

Hvis du vil kontakte os for at forstå mere om denne politik eller ønsker at kontakte os angående ethvert spørgsmål vedrørende individuelle rettigheder og dine personlige oplysninger, kan du sende en e-mail til hey@littlehints.dk.

Dette dokument blev sidst opdateret den 6. marts 2021